Tag Archives: вайшнава



Шри вайшнава пранама

ванчха-калпатарубхйаш ча крипа-синдхубхйа эва ча патитанам паванебхйо ваишнавебхйо намо намах